Zatím co v JH se již několik let hledá odvaha k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele logotypy města i odhodlání k registraci znaku města (https://rekos.psp.cz), tak Rada města Plzně jmenovala devítičlennou komisi, která ve výběrovém řízení vybere zhotovitele nového loga města Plzně. Zastoupeni v ní jsou čtyři reprezentanti města Plzně a dále pět osobností vybraných z řad odborníků na marketing a grafický design.

Rada JH se zatím nepochybně stále „zabývá“, jak jí uložilo usnesení zastupitelstva a určitě precizuje koncept zadání.