…když máte vlastní odpady opět na stole, přestává legrace. Rada doporučila zastupitelům (29.6.), aby si nasypali popel na hlavu a odvolali co slíbili a slíbili co odvolali.

Rada se problematikou provozu skládkování odpadu na Fedrpuši zjevně prokousala a zjistila, že tahá za kratší konec provazu a že nemá zabezpečeno skládkování.

Přesto se bijeme do prsou, bez ohledu na škodu, která nepochybně vznikla z marného souboje s AVE, která drží ten delší konec provazu a na truc začala sládkovat v Čáslavi, tedy s dopadem na nižší příjmy do kasy města.

Opoziční zastupitelé z řad Volby pro město a TOP 09 byli za své výhrady vůči špatně zanalyzovanému záměru osočeni a nařčeni za agenty AVE a chybělo málo a viníkem všeho byl určen zemř. Pavel Vejvar, což je při ztrátě argumentů obvyklé a starostu nectí.

Lépe by, aby historii celé kauzy zanalyzoval a představil zastupitelům právní úsek kanceláře starosty, který je pamětníkem všech zvratů. Je otázkou, zda si takovou analýzu např. finanční výbor či některý ze zastupitelů vyžádá.

V odůvodnění Rada města argumentuje zastupitellům tím, že „Služby města nemohou dlouhodobě garantovat ukládání odpadu na skládce Fedrpuš a tedy i dodržení kalkulované ceny“ a také, že „stávající kapacita skládky by mohla být do dvou let vyčerpaná“ a to v případě, že nedojde k rozšíření.

Paradoxně však již v květnu 2015 proběhla valná hromada EKOSKLÁDKY, kde město JH je jedním ze společníků, v zastoupení Ing. Komínkem, předsedou dozorčí rady, bylo rozhodnuto o prodlužení nájemní smlouvy společnosti AVE do roku 2024 a rovněž o zahájení výstavby IV. a V. etapy skládky.

Je tedy zřejmé, že město mělo o prodloužení smlouvy s nájemce povědomost již v říjnu 2015 o prodloužení smlouvy s nájemcem skládky a způsobu spolupráce.

V říjnu 2015 však koaliční Rada přesvědčila své zastupitele o zabezpečení skládkování do roku 2024. A něco se stalo!

Koaliční zastupitelé si nasypali na doporučení svých radních popel na hlavu a schválili návrh své Rady o zrušení říjnového (2015) záměru zajišťovat si vše prostřednictvím své dcery (Služby města).
Ještě před hlasováním vytkl dr. Vytiska starostovi: „takto byste město řídit neměli, měli byste dobře zvážit každý krok, který činíte a předkládáte zastupitelům ke schválení“.

Není to Kocourkov?