SAMOSPRÁVA

Zájem obce je v celém spektru činností vytvářen v diskusi s občany, kteří tvoří samosprávnou korporaci – obec.

Zejména zapojením do poradních orgánů / komisí Rady se občané podílí na samosprávě, od nalézání až do procesu schválení a tím vyjadřují své potřeby a zájmy. Tak lze naplnit proklamaci o komunikaci města s občany, o otevřenosti města, kvůli které se před 200 lety bouraly brány a hradby.

Vůbec neplatí to, že veřejný zájem je nalézán až na zasedání zastupitelstva prostým hlasováním.

Každý zastupitel si proto musí vždy klást otázku, zda je jeho rozhodnutí v souladu s povinností obce pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby občanů a zda chrání veřejný zájem.

Zejména se musí ptát, zda výstupy, které mu byly předloženy k rozhodnutí, byly zajištěny pro širší diskuse komisí či výborů s veřejností v zájmu nalézání veřejného zájmu.

K naplnění proklamací o komunikaci města s občany, ke zvýšení důvěry obyvatel města i k posílení prvků samosprávy navrhujeme zřízení komisí Rady, jako vyjádření projevu vůle ke komunikaci s občany.