BLOG

Pivovar a odvaha

V polovině roku 2017 jsme k výzvě Města vycházeli prvotně z úvahy o minimálním dopravním zatížení místa, oživení centra a skloubení s dalšími kulturními zařízeními v lokalitě. Výsledkem naší analýzy...

číst více

KULTURA JH

V jednání zastupitelstva 26.6.2019 o založení právnické osoby „Hvězdárna a planetárium“, byla během 10 min., ad hoc v rámci protinávrhu, schválena změna právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic...

číst více

Zelená antikoncepce

10.07.2019 15:42 Vytvoření koncepce správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území Jindřichova Hradce by měla být  dlouhodobým cílem města a přirozeně vyplývá ze strategické vize, která  poskytuje...

číst více

Vykopnutý míč

Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH: adresováno: ČSSD Jindřichův Hradec,...

číst více

Kdo s kým

Pondělní Deník nastínil, že robustní parní válec bude nahrazen jiným s menší tonáží, tedy že koalice 18 mandátů bude redukována na 15 s poměrem místo 18:9 na 15:12 a že Blížilovou Petru nahradí...

číst více

Otázky

Jaké otázky vyvolá fotografie bez příběhu: OSTRŮVEK,  který není oficiálně pojmenován. Jakým způsobem byl náš podnět na radnici projednáván, to nikdo neví.  Neměli bychom se stydět přiznat mu jméno...

číst více