VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ – TVÁŘ MĚSTA

Ani si neuvědomujeme, že jsou to náměstí, návsi, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky, atd. Vidíme, že způsob užívání veřejného prostranství má i své limity a ukazuje se, že je potřebné vytvoření manuálu veřejného prostranství, jeho tvorby, správy a užívání, zvláště k zachování jeho estetické hodnoty a s důrazem na historické jádro (MPR) města. Víme, že je hloupost, že pro zadávací řízení jejich úprav nepotřebujeme architekty (jak toto odmítnutí zaznělo v posledních letech několikrát na půdě zastupitelstva).

Pokud má město zadat veřejnou zakázku, musí vést dialog s občany a odbornou veřejností. Veřejná soutěž nemá popularitu na úřadu, ani u většiny radních, ale je to prvek naprosto ideální k zapojení veřejnosti do formulování zadání a nalézání řešení.

Na jedné straně městský architekt a na druhé straně formát jiný: SOUTĚŽNÍ DIALOG.

Město má ve svém vlastnictví strategické lokality, která mají rozvojový potenciál, mají potenciál jiné kvality komplexního řešení veřejného prostoru města. Neměli bychom před jejich řešením dále zavírat oči.

Jsou-li v současné době investice rizikové, není vhodnější okamžik k přípravě projektů v komplexním pojetí (infrastruktura technická, dopravní, zeleň, parkovací dům, atd.).

Teď je tedy ideální okamžik k diskuzi.