VŘED MĚSTA – PROBLÉMOVÉ OBLASTI

Systémová podpora města k revitalizaci brownfieldů jako rozvojových lokalit  je do budoucna nevyhnutelná, zejména podpora pro vybudování základní technické infrastruktury.

Aktuální doba nepřeje investicím.

Čas je třeba věnovat přípravě, tvorbě zadání, soutěžnímu dialogu.

…nikoli avšak bez účasti občanské veřejnosti!