ROZVOJ MĚSTA

MĚSTO POTŘEBUJE ROZVOJOVOU VIZI / MOTOR SVÝCH AKTIVIT

„Automatizaci, digitalizaci, umělou inteligenci, robotizaci“, tedy průmyslové trendy, nemůže město ovlivnit jinak, než kvalitní infrastrukturou a motivační podporou. Naopak vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity mají za účel uspokojování potřeb obyvatel města, mají však i přesah do cestovního ruchu, a právě tato oblast je přímo v rukou města.

Je třeba nadčasový pohled na potenciál lokalit města. I Univerzita byla odvážná a nadčasová vize a od r. 1989 dozrála až k začlenění pod křídla VŠE. Univerzitní město bývá zpravidla spojeno s kulturou, kvalitní sportovní infrastrukturou i podporou vrcholového sportu ze strany ministerstva školství.

Tuto trojjedinost, vzdělanost-kulturu-sport, vnímáme jako pohled na kulturu města, kdy součástí toho pohledu je čistota, úprava veřejných prostranství, parkové úpravy, městský mobiliář, kvalita informačních systémů, dostupnost parkování atd. Kvalitní kulturní prostředí je i inovačním faktorem podnikatelských aktivit.