KULTURA

A CESTOVNÍ RUCH

MÁ MĚSTO ODVAHU K ODVÁŽNÝM A STRATEGICKÝM ŘEŠENÍM?

Např. ke strategickému spojenectví měst pánů z Hradce a ke koordinovanému rozvoji ve prospěch regionu a vytvoření společných produktů pro cestovní ruch jako programové osy, do které se budou vsouvat kulturní i sportovní aktivity?

KDO VŮBEC TVOŘÍ A ŘÍDÍ OBLAST KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU?

Je zřejmé, že Město Jindřichův Hradec má dlouhodobě roztříštěnou řídící strukturu, nemá odbor kultury a cestovního ruchu k řízení a koordinaci aktivit v této oblasti rozvoje – kultury, knihovnictví, cestovního ruchu, přičemž to jsou obecně nosná témata rozvoje regionů řešená programovými dokumenty na úrovni ČR, krajů, nikoli na úrovni obce Jindřichův Hradec.