STRATEGICKÝ PLÁN A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Chytré město musí umět vytvořit prostor pro veřejnou diskusi, ideálně v režimu jednání poradních orgánů / komisí Rady a v rámci zpracování zadání projektů.

Naší představou bylo zpracování INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE jako koordinačního nástroje rozvoje města se zapojením veřejného sektoru, neziskovek, občanské veřejnosti atd.  Ale to bylo velkou sousto.

Strategický plán rozvoje by měl být dohodou o společné budoucnosti ve všech oblastech (kultura, sport, cestovní ruch atd., včetně územního rozvoje).

Teprve následně přichází role plánu územního rozvoje, který je procesně náročný a bývá uzavírán na 10 let a více let. Stejně tak rozvojových plánů dalších oblastí – kultura, sport atd.

Z podstaty nemůže být Strategický plán rozvoje uzavřen na dobu 4 let, ale minimálně na dobu 15 a více let.