ZDRAVOTNICTVÍ

A SOCIÁLNÍ OBLAST

ZDRAVÍ NENÍ VŠÍM, ALE BEZ ZDRAVÍ JE VŠECHNO NIČÍM

Arthur Schopenhauer

Všechna města by měla spojovat myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Je nutné se intenzivně zabývat všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel – životním a sociálním prostředím, rozvojem města.

Předpokladem fungujícího města je fungující zdravotnictví a sociální služby.

Vyříznutý živý organismus tvoří proluku a vřed města, tedy plocha po demolici 6 domů pod poliklinikou, provizorně využitá jako parkoviště.

V případě vypsání soutěže formou Soutěžního dialogu lze docílit efektivní využití tohoto pozemku pro výstavbu objektu bydlení pro potřeby zdravotnictví i pro sociální byty. A to i při zachování parkovacích míst.

Zejména by došlo k zacelení „rány města“ po demolici a nedokončeném záměru výstavby, nyní s respektem k prostředí na hraně Městské památkové rezervace a proti zámku / národní kulturní památce.

Druhý vřed a brownfield lokalita je původní čtvercový objekt kasáren v ulici Václavské / Ruských legií, původně s uzavřeným dvorem a vedle s navazující zahradou (naposledy sběrný dvůr). Jeho vzdálenost k nemocnici vybízí k využití pro dům s pečovatelskou službou.