SPORT

Sportovní infrastruktura slouží k uspokojování potřeb občanů, ale je i pobídkou města podnikatelskému sektoru a turismu, je tedy i nedílnou součástí přitažlivosti města, které je nyní vlastníkem téměř veškeré sportovní infrastruktury.

Zpracování strategického plánu rozvoje sportu ve veřejné diskuzi a nahrazení formálně vzniklé strategie rozvoje sportu dokumentem pocházejícím z řádné komunikace s veřejností a sportovními spolky prostřednictvím komise sportu, poradního orgánu Rady, s vyjádřením rozvojové vize a nezbytné prostorové potřeby každého sportovního odvětví.

Ustanovení komise sportu jako poradního orgánu Rady nejen účelově pro zpracování návrhu rozdělení dotačních prostředků, ale ke spolupráci v rámci komplexní činnosti v oblasti sportu, která pro obce vyplývá ze zákona.

Využít zpracované studie Tyršův stadion (studie byla zpracována dle vágního zadání „studie revitalizace areálu Tyršův stadion“) jako výchozího podkladu k vypsání Soutěžního dialogu, nyní již se všemi sportovními kluby ve městě za předpokladu, že předloží vlastní rozvojovou vizi a nezbytné prostorové potřeby svého sportovního odvětví.
Jsme přesvědčeni o tom, že všechny sporty nemusí být koncentrovány do zahuštěného prostoru Tyršova areálu, zejména ne ty, které nemají atraktivitu z pohledu turismu.