DOPRAVA

A PARKOVÁNÍ

Výchozím předpokladem ke zlepšení dopravní obslužnosti města je několik prvků, z nichž uvádíme:

  1. Postupné vytěsňování parkování a vjezdu do historické části města.
  2. Využití zámeckého pivovaru, které je trendem vytěsnění automobilů z centra determinováno.
  3. Zřízení parkoviště na proluce pod Poliklinikou je promarněnou příležitostí, nicméně jej můžeme vnímat jako provizorium a zbytečně vyhozené peníze z městské kasy a také jako nedořešenou brownfield lokalitu.
  4. PARKOVACÍ DŮM se zakládacím systémem na Jitřence (návratnost je do 15–20 let).
  5. Inteligentní navigační systém pro jednotlivá parkoviště ve městě.
  6. Sjednocení parkovacích systémů.

V zájmu aktualizace konceptu dopravní obslužnosti vést prostřednictvím komise dopravy všeobecnou diskusi s občany  prostřednictvím odborných komisí Rady a zapojením občanů z místních částí i čtvrtí města.