Při takovém hodnocení nelze pominout historii v místě. Vstoupili jsme do komunálu v r. 2002, tehdy jako hnutí pod názvem Šance pro město, tedy s potřebou získat povinný počet podpisů k možnému vstupu do voleb.

Od r. 2006 poskytovala licenci do dalších míst ČR polit. strana se zaměřením na regiony – Volba pro město (VPM), přirozeně jsme této možnosti využili.

V květnu 2018 VPM sdělila do všech regionů, že již nebude poskytovat licenci jinam, než v regionu kraje Královéhradeckého (sídlo strany).

31.7.2018 byl poslední den k možné registraci do komunálních voleb, tedy 60 dní k rozhodnutí co dál. Tanečky začaly. Z doporučení VPM o jednání se STAN nám vznikla ztráta 3 týdnů, následovaly snahy jiných stran o spojení či „vybrání“ některých osob.

Až na poslední chvíli došlo k rychlé dohodě s polit. stranou PATRIOTI ČR o poskytnutí licence pro komunální volby. Od toho momentu vše začalo zcela od nuly. Stabilní kolektiv se podařilo doplnit a podat i v předstihu registraci nového subjektu, nového názvu, ale s kontinuitou. Koncem června jsme registrovali doménu patriotijh.cz, následně facebook profil, byl to prostě „fičák“.

Z rekapitulace  komunal_2002_2018.xls (38912)  je zřejmé, že jsou pouze 4 strany v posledních pěti volebních cyklech, které nemají přerušenou kontinuitu a u kterých nedošlo k fůzi s jinými stranami či hnutím. Patříme mezi ně! Z tohoto pohledu musíme hodnotit výsledek 7, 79% pozitivně.

Permanentní volební kampaň v průběhu období 2014-18 prováděla ČSSD s  nesčetnými vstupy starosty do médií za fin. prostředky z rozpočtu města. Televizní vysílání 1,3 mil/rok, Jindřichohradecký zpravodaj – min. 600  tis./rok, tedy cca 2. mil.Kč/rok z veřejných prostředků. Kdo to má? PR texty slouží k vytváření podpory starosty/ČSSD.  Je veřejným zájmem, aby tyto prostředky byly využívány jen k nepřímé podpoře ČSSD?

Jedinou možností je ovlivnění částky na vydávání radničních periodik v rámci projednávání a schvalování rozpočtu, což je výlučná pravomoc zastupitelstva, které si může vyhradit zajišťování tvorby obsahu radničních novin

I když od 11/2013 novelou tiskového zákona (https://goo.gl/jeHJpT) mají radniční periodika zákonnou povinnost poskytovat čtenářům objektivní a vyvážené informace, tedy zastupitelé mají výslovné právo na „přiměřený prostor“ pro vyjádření svých názorů .

V praxi to chybí a veřejné prostředky podporují jen a jen, ….a to přece nemůže být vydáváno za veřejný zájem.