V r. 1822 byla zbourána Pražská brána, zasypány parkány a poté na místě radovánek ostrostřelců vybudován společenský stánek, který sloužil jak kultuře ducha tak i těla. Tělo našlo své zázemí v Tyršově areálu (v šedesátých letech) a tak se Střelnice očistila a vymezila pro duchovní aktivity – kino, divadlo, zábavy, plesy,  apod.

V průběhu času bylo do budovy pumpováno stále více a více kaček bez koncepčního řešení až je výsledkem neradostný pohled na odvrácenou tvář, na kterou bychom se styděli napsat KULTURNÍ DŮM STŘELNICE.

Zbourat tuto plechovku ! Zásadní rozhodnutí pro budoucnost JH kultury. „Památkový ústav by byl rád aby se kino odbouralo od původní budovy Střelnice“.

Kusý materiál, bez rozborů a studií předložil zastupitelům odbor rozvoje jako svoji tříměsíční práci. Protinávrh Volby pro město (PATRIOTI JH)  k doplnění o studie a odůvodnění nebyl schválen.
Starosta: „je v tomto okamžiku zbytečné vynakládat peníze na detailnější studie. Je tu otázka, co s kulturou obecně.“

Musíme připomenout naši okřídlenou poznámku, že budova Střelnice stojí na ploše stejné jako je Nová scéna Národního divadla.  Jindřichohradeckým však chybí  odvaha k hledání řešení a zpracování objemové studie v daném prostoru, která by navrhla i začlenění budovy do prostředí parkánů a odpověděla na hypotetickou variantu – využití v celém možném objemu – do výšky hlavní budovy.  Pokud však chce někdo obnovovat parkány a kino odbouralo od původní budovy Střelnice, může začít v místě revitalizovaného parku a vrátit stav do roku 1830 a obnovit parkány i Pražskou bránu.

PATRIOTI JH navrhují: zpracování objemové studie komplexu Střelnice ke zjištění možností její koncepční přestavby a využitelnosti pro potřebu divadelní scény i za předpokladu budoucího etapového řešení a  odstranění nevkusných přílepků. Od toho se odvíjí možné zpracování zadání a a zadání studie využitelnosti Zámeckého pivovaru.

prostor mezi náměstím TGM a II. Základní školou: