Volby jsou obnovou mrtvých buněk  za živé, prostá regenerace obecního organismu, nová vůle k životu. Proto volby nejsou pouhou výměnou oleje a technickou prohlídkou. Cyklická obměna nutná  a je přirozené, že buňky po čtyřech letech stárnou, některé přetrvávají dvojí cyklus a některé se vyznačují zvláštní odolností.

Komunální volby jsou zpravidla nevhodně spojeny s volbami do parlamentu, senátu, krajů či EU, takže  komunálky jsou pod mediálním drilem parlamentních stran. Komunálky jsou však o té naší psí boudě a domácím pískovišti.

Ve volbách vyjadřujeme své obecné tužby, přání, představy a protože je nás více, měli bychom se shodnout na společném zájmu ve prospěch nás,  všech občanů obce. Proto směřujeme k tomu, že v té boudě musíme mít psa, který dokáže uchránit  boudu,  nás i pískoviště. Tedy praktického, vytrvalého, oddaného,  žádný výstavní exemplář.

Do komunálek  2010 je postaveno jedenáct kandidátek, (pro 2022 je to 13 kandidátek). To je podstatně více, než dokázal vyjmenovat Jar. Hašek v povídce „Obecní volby“.  Jedna věta jeho povídky vyčnívá nad ostatními: “U odštěpence není již daleko k založení vlastní strany“. Stačí se podívat na server volby.cz, porovnat si archivované s aktuálními kandidátkami a je hned zřejmé, kde je zachováván konzistentní názor.

Není v našem zájmu měnit Jindř. Hradec. Našim konzistentním názorem je, že strategie rozvoje města je  proces, vznikající v komunikaci se všemi aktéry, s občany, v široké veřejné diskusi. To vnímáme jako podstatu a standard komunální politiky, tedy ochota k otevřenému jednání.

To je cesta, jak změnit přístup k rozvoji města, odpovědná cesta ke společnému cíli a náš pohled na výkon samosprávy.

Pes nás ochraňuj.

Září 2010

(v 09/2022 doplněn pouze počet stran pro volby 2022)