Divadlo, kino, koncerty, knihovny, výstavy, ……cílem je vzdělávat, kultivovat nebo také hltat na straně druhé, či střídměji prostě konzumovat.  Kultura je službou, kterou poskytují specifické subjekty různého právního zakotvení.

Při existenci sedmi „subjektů“ (Hvězdárna, Dům gobelínů, Muzeum fotografie, Knihovna, Kulturní dům Střelnice, Stará radnice, Informační centrum) je logické, že důsledkem je roztříštěnost, která potřebuje koordinaci.

Jestliže jsou sloučeny jen tři z nich, již to není logické, ale absurdní. Je to v podstatě gag, tedy s použitím věty Václava Havla (Anatomie gagu) „znesmyslnění jedné logiky druhou logikou“.

Zcela mimo zůstaly další činnosti z oblasti vzdělávání a kultury – Střelnice, Stará Radnice, Informační centrum a Knihovna. Přirozeně vzniká otázka – kdo je koordinátorem pro zařízení, poskytujících kulturní a  vzdělávací služby – interně i navenek?

U Městského úřadu nemá kultura vůbec žádné zakotvení:

  • ani na úrovni odboru městského úřadu,
  • ani na úrovni oddělení např. odboru školství,
  • ani v obsahové náplni kteréhokoli jiného odboru včetně odboru kanceláře starosty.

Kdo řídí kulturu ve městě?

Tedy, kdo koordinuje činnost sedmi složek poskytujících kulturní a vzdělávací služby?

V jiných obcích existuje odbor kultury, či odbor kultury a cestovního ruchu.

  • Je tomu tak v Pelhřimově, Táboře, Písku, Českém Krumlově,  Dačicích
  • Stejně tak i v městech Sdružení České inspirace –  Třeboň, Litomyšl, Cheb, Kutná Hora a další.
  • Pouze Jindřichův Hradec je výjimkou.

V zájmu odstranění této nelogičnosti a ve prospěch systémového řešení  jsme počátkem července navrhli zastupitelstvu:

  • začlenění všech činností pod jeden subjekt (tedy včetně Střelnice, Staré Radnice, Knihovny, Informačního centra)
  • zřízení koordinátora – odbor kultury a cestovního ruchu,

…….tedy provést reorganizaci městského úřadu v zájmu efektivního nastavení řídících procesů, koordinace produkce a jednotné politiky kultury města.

Výsledkem by mělo být efektivní nastavení řídících procesů, úspora nákladů, koordinace kulturní produkce a jednotná politika a prezentace kultury města v celém spektru jeho aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, řízená nově vytvořeným odborem kultury a cestovního ruchu a nezbytná změna organizační struktury města.

A mimo jiné, firemní kulturou je podnět podaný zastupitelstvu zastupitelům předat a zvážit jeho obsah, provést analýzu zda tento podnět nemá více logiky než uspěchaný a bleskově přijaté dílčí sloučení tří do jednoho a také odpovědět. Ale zastupitelé neměli žádné povědomí o podaném podnětu a tak ta bleskovka dostává podivnou pachuť. Když nemáme ani firemní kulturu, ….co můžeme?