V jednání zastupitelstva 26.6.2019 o založení právnické osoby „Hvězdárna a planetárium“, byla během 10 min., ad hoc v rámci protinávrhu, schválena změna právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. na jednu příspěvkovou organizaci včetně nově zakládané „Hvězdárny a planetária“.

Bez předchozích právních a ekonomických analýz, bez přípravy a projednání v Radě, živelně na jednání Zastupitelstva tak stranou zůstala Střelnice, Stará Radnice, Knihovna, Infocentrum.

Pro nápravu tohoto polovičatého řešení jsme 10.7. navrhli k projednání v Zastupitelstvu přiřadit do nově vzniklého subjektu i tyto drobky a vytvořit tak prostředí pro systémové řízení kultury města pod jedním subjektem.

Zastupitelstvo Města Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec

Věc: návrh na usnesení

Komentář:

V jednání ZMě dne 26. 6. 2019 bylo usnesením č.: 129/8Z/2019 schváleno:

  1. zřízení příspěvkové organizace města Jindřichův Hradec hvězdárny s planetáriem
  2. záměr změny právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci
  3. zřízení nové příspěvkové organizace za účelem poskytování odpovídajících služeb a provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií

K tomuto výsledku dospělo zastupitelstvo přijetím protinávrhu předneseným zastupitelem MUDr. Rytířem k původnímu návrhu Rady o zřízení příspěvkové organizace pro provoz hvězdárny s planetáriem.

Návrh neřešil začlenění dalších kulturních a vzdělávacích zařízení města, kterými jsou:

  1. Organizační složka KD Střelnice s výstavním domem Stará Radnice
  2. Městské informační centrum
  3. Městská knihovna

Celá oblast kultury a cestovního ruchu tímto neúplným řešením zůstává nadále roztříštěna, což nepochybně nebylo záměrem.

Předpokládáme, že logickým záměrem by mělo být vytvoření komplexní organizace a poskytování služeb v oblasti kultury města v zájmu snížení nákladů, koordinace, jednotné prezentace.

Navrhujeme:

Začlenit do nové organizace, pracovně nazvané „KULTURA JH“, za účelem poskytování odpovídajících služeb a provozování hvězdárny a planetária, Domu gobelínů a Muzea fotografie a moderních obrazových médií dále:

  1. stávající organizační složku KD Střelnice s výstavním Domem Stará Radnice,
  2. Městské informační centrum
  3. Městskou knihovnu.

Výsledkem by mělo být efektivní nastavení řídících procesů, úspora nákladů, koordinace kulturní produkce a jednotná politika a prezentace kultury města v celém spektru jeho aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu, řízená nově vytvořeným odborem kultury a cestovního ruchu a nezbytná změna organizační struktury města.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo:

1) schvaluje záměr vytvoření koordinovaného prostředí pro poskytování kulturních služeb a začlenění Organizační složky KD    Střelnice s výstavním domem Stará Radnice a dále Městského informačního centra a Městské knihovny do nové organizace se střediskovým řízením jednotlivých činností.

2) schvaluje záměr vytvoření odboru kultury a cestovního ruchu, současně jako řídícího orgánu nově vzniklé organizace.

3)   ukládá právnímu oddělení připravit proces transformace směřující k naplnění usnesení  1,2, doplňující usnesení č.  129/8Z/2019 ze dne 26.6.2019.

Předkládá:

Otakar Kinšt, zastupitel

Ing. Taťána Hajdíková

Ing. Vladimír Maryška

Ladislav Mátl