Jestliže je v samém centru města universita a kompaktní sportovní areál, je to unikátní prostředek prezentace města také jako „města univerzitního“ či „města sportu“.

Jestliže jsou na jednom smetišti tři kohouti, není možné dospět k jednotné koncepci rozvoje tohoto sportovního zařízení. Jestliže se jeden z kohoutů rozhodne podělit se s dalším, tak aby na smetišti byli již čtyři, je to ta nejhorší varianta, kterou nemůže vymyslet nikdo jiný než kohout.

Přijatelnou variantou a východiskem, jak ze smetiště vytvořit skvostný sportovní komplex ve vztahu k turismu a podpoře malých sportů, by bylo převzetí majetku dvou znesvářených kohoutů Městem.

Následné zpracování studie využití celého prostoru, využití dotačních titulů, dílčí, ale koncepční realizace. K tomu je třeba trochu nadčasové vize. Existuje však nadčasový pohled nebo alespoň dostatek sebereflexe?

Můžeme chtít sebereflexi po kohoutovi, když tuší, že si může zobnout? Raději odepíše kuželky a vyvolá proces dalšího drobení. Každý si potom trochu zobne a protože dané území není chráněno regulačním plánem, následuje již jenom hra pastelek či výkladu barev.

V úterý bylo slavnostně otevřeno knihovnické a informační centrum fakulty managementu Vysoké školy ekonomické. Na této fakultě se studuje management zdravotnictví, management veřejné správy, podnikatelský manegement, management informací, operační management, management krajiny, management nákladů, mezinárodní management, management jakosti, atd.. Co mi zde chybí, je: „management sportu, sportovní marketing“.

Jestliže Město nenalezlo dosti odvahy vstoupit do jednání s nesvářenými kohouty, ve prospěch rozvoje města v budoucím období, nemohu se dobrat jiného vyabstrahovaného závěru než takového, že ideálním vlastníkem celého sportovního komplexu by byla právě VŠE a že sportovní areál by jí sloužil jako managerská laboratoř k nastavení procesů a jako  praktický prostředek dalšího možného oboru „facility management“.

Vytvořila by si tak sama pro svých tisíc studentů kampus a sejmula by ze stávajícího vlastníka společenskou odpovědnost, které si ani není vědom, a převzala by společenskou a kulturní odpovědnost  za rozvoj obce a jako přímý aktér by vstoupila do poskytování sportovních služeb.

K managementu patří strategie a za strategií je rozvoj. Potom by kuželkáři nemuseli závidět těm z Nové Bystřice, Slavonic či Dačic. Protože s  managementem by přišel systém a efektivita, nemohl  by se sport dále provozovat v charitativní rovině.

A všichni by byli rádi a všichni by záviděli J. Hradci osvíceného ducha.  A to je konec vize a snu o urbanisticko-architektonické studii celého areálu, protože ………známe přece kohouty. Ale jako občanu města mi není jedno, že kohouti dokáží ten nevyužitý potenciál rozhrabat.

A proto být delegátem na valné hromadě TJ Slovan, inicioval bych revizi rozhodnutí o prodeji kuželny a kurtů a zaměřil se na hledání jiného řešení.

lad.mátl