Jezuitské koleje jsou dominantní objekty v každém místě. V minulosti měly velký význam pro vzdělanost, kulturu. V době svého vzniku a z dnešního pohledu to byly velké developerské projekty,  zpravidla nahrazovaly  zástavbu měšťanských domů a dávaly městům novou dimenzi.

Rozhodnutím papeže Klementa XIV. v polovině 18. století  byl Jezuitský řád zrušen a mnohé objekty ducha a vzdělanosti  byly následně po dlouhé období využívány zpravidla pro armádu.  V Čechách nic neobvyklého.

Se sametem se otevřely dveře též návratu renesance do renesančních objektů. Jeden z významných jezuitských objektů, kolej na 15. poledníku v Jindřichově Hradci směřuje cílevědomě k renesanci . Tento prvek byl zakontven ve městě zřízením University, nyní  jediná mimopražská fakulta VŠE.

Renesance renesančního objektu jako by navazovala  na obrodu ducha města. Jezuitská kolej v Jindřichově Hradci je po zámku nejrozsáhlejší stavbou ve městě, je v majetku Města Jindřichův Hradec.

Záměrem je  navrácení  objektu k jeho původnímu poslání, navázat na linii vzdělávání,  zřízení stálé expozice fotografické techniky ve spolupráci s Národním technickým muzeem a vybudování restaurátorského pracoviště, vybudovat depozitáře na ploše cca 2000 m2,   představovat fotografické soubory věnované obrazovým a tématickým celkům, k tématům připravovat sympozia.

Hlavní ideou Národního muzea fotografie je vytvoření Centrum fotografie a moderních médií. V tom jsou též styčné prvky spolupráce s fakultou managementu. V tomto spojení dostává město opět novou dimenzi, nového ducha a náboj.  A tak byl projekt a objekt představen Její Excelenci, Valerii Raymond, velvyslankyni Kanady v ČR při její návštěvě regionu České Kanady.

Dvoudenní návštěva regionu byla uskutečněna na pozvání Agentury Česká Kanada. Byla vyjádřením podpory vztahů vytvářených v oblasti akademické, obchodní, kulturní a společenské mezi Kanadou a Českou Kanadou prostřednictvím iniciativ Agentury Česká Kanada ve prospěch a k podpoře rozvoje regionu.