Tyrkysová se pokládá za barvu podporující sebevědomí a podněcující fantazii a spontánnost. Vyvolejte v sobě všechny schopnosti fantazie a představte si městský mobiliář v tyrkysové barvě. Lampy městského osvětlení, autobusové zastávky, autobus městské dopravy, ….dokonce městská plovárna, město zahaleno do tyrkysové. Je to sice barva roku 2010, ale používá se spíše v drobných dekoracích, stuhách, kosmetice.

Představte si, že jedete „městskou“. Místo modrou,  tyrkysovou! A nyní, ze zbytků fantazie k realitě: „tyrkysový logotyp města Jindřichův Hradec“, …….to je tedy pecka!

I bez tyrkysové nadsázky lze pochopit, že pohostinnost, vstřícnost a dynamický rozvoj cestovního ruchu není spojen s novými barvami, ale se strategií a jejím naplňováním. Součástí koncepce i transparentního řešení je veřejná  anonymní soutěž, která vyloučí dohady zda byla, či nebyla upřednostněna ve zpracování logotypu firma, která pracovala pro krajský úřad. 

Logo města se řadí mezi symboly. Reprezentativním a hlavním symbolem zůstává znak města a barvy města. Na to navazují další prvky, zejména nově vytvářený logotyp a dále jednotný vizuální styl. Barevnost použitá v logotypu má své zákonitosti a měla by vycházet ze základních městských barev.

Symboly města jsou užívány ke zvýraznění jeho identity, historie, prezentace. Je správné, že používáním loga k marketingovým účelům se městský znak stane více svátečnějším, nabude větší úcty a prestiže.

I zpracování logotypů však má standardní řešení jak v zadání, projednání i schvalování. A tak závažnou věc by měla veřejnost přijmout již ve fázi zadání, protože bude s logem v budoucnu ztotožňována.  Symboly města jsou jeho dědictvím, zosobňují identitu města trvale a nemají platnost jednoho volebního období.

Ideálním řešením  je vyhlášení veřejné  anonymní soutěže a posouzení předložených  návrhů, které jsou též transparentně zveřejněny, nezávislou odbornou komisí.  Pokud odborná komise připraví do užšího výběru např. čtyři návrhy s hodnocením jak se zpracovatel vypořádal se zadáním, zda návrh je v souladu s grafickými zákonitostmi, zda je v souladu s dalšími symboly města, je potom na zastupitelích, aby rozhodli o přijetí další  symboliky města, kterou bude město prezentováno ve všech propagačních materiálech, veletrzích, webové prezentaci, atd.

Jestliže se z medií dovídáme, že Rada schválila logo a přitom v žádném z usnesení Rady města, ani usnesení zastupitelstva vyhlášení takové veřejné soutěže není k nalezení, na webu města není ani zmínka o takovém záměru, ve vyhledávači městského webu vám na dotaz logo či znak, logotyp žádnou uspokojivou odpověď systém nevygeneruje, žádný z výtvarníků, grafiků, kterým tluče hradecké srdce o vypsané soutěži neví, je informace o přijetí logotypu Radou velmi špatným sdělením o přístupu k dědictví a historii města a vztahu k občanům.

Radou přijaté logo s  prapodivným piktogramem, který nemá žádný vztah k městu a jeho historii, které nerespektuje žádné zákonitosti a vztah k hlavním symbolům, tím neštěstím bohužel vytváří prostor pro budoucí a nežádoucí přívlastky městu a každému z nás.

Najdou zastupitelé odvahu ke zrušení usnesení Rady a převezmou rozhodování o přijetí všech typů symbolů města do své výsostné kompetence?

logo_JH.pdf (300580)