Dvě hodiny před zahájením voleb jsme podali tento návrh (doplněný odůvodněním a komentářem):

Navrhujeme,

  • aby zastupitelstvo přijalo usnesení , kterým by uložilo Radě města pověřit svůj poradní orgán (kulturní komisi) ke zpracování návrhu zadání loga, jako výchozího prvku pro další formy použití (odznak, užívání organizací města i aktivit města, apod.), přičemž by byl respektován historicky vžitý symbol města – pětilistá růže.

Pětilistá růže, je nezpochybnitelný prvek obsažený ve znaku,  na vlajce města, pro město Jindřichův Hradec z historie prvním logem. Je to jedinečný, charakteristický  a i občany města hrdě přijímaný symbol. Město ve své aktivitě organizovalo i veřejnou soutěž k vytvoření „živého loga“ – pětilisté růže.

Protože je obec ve své samostatné působnosti zcela svobodná a je zcela na její vůli, které symboly jako obecní určí, navrhujeme dále:

  • aby ostrov v rybníku Vajgar fakticky přiznala původní pojmenování –  Karolínský, jak byl pojmenován, když byl ke cti Karolíny Černínové zbudován,
  • aby v Obecně závazné vyhlášce, upravující používání symbolů města byl definován ostrov Karolínský jako jeden ze symbolů města, které požívají zvláštní statut ochrany.

Navrhujeme,

  • aby Město provedlo nezbytné úkony k zařazení znaku města  do registru symbolů města a obcí, vedeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

V neposlední řadě  si opakovaně dovolujeme připomenout význam architekta Karla Filsaka  (*10.10.1917) pro město a využití této osobnosti města k pojmenování ulice, místa či umístění pamětní desky ke stému výročí narození (2017)

10.10.2014, podepsáni:Ladislav Mátl, Otakar Kinšt,Ing. Táňa Hajdíková, Ing. Vladimír Maryška, Ing. Pavel Vejvar

Více zde: https://volbajh-cz.webnode.cz/news/dve-hodiny-pred/