Z koaličního vyjednávání a z dopisu starostovi, dne 22. října 2014:

První den tzv. koaličního jednání jsme vnímali spíše jako neformální konzultaci, ve které jsme sdělili naše výchozí hodnoty:

  • KONCEPČNÍ ROZVOJ MĚSTA
  • ODPOVÍDAJÍCÍ PROGRAMOVÉ DOKUMENTY
  • KVALITNÍ INFRASTRUKTURA
  • KVALITNÍ VÝKON SAMOSPRÁVY
  • KVALITNÍ SLUŽBY MĚSTA
  • JEDNOTNÉ IMAGE A PROPAGACE MĚSTA VE VZTAHU K REGIONU
  • KOMUNIKACE S OBČANY JAKO PRVEK ŘÍZENÍ
  • DŮVĚRA OBČANŮ V SAMOSPRÁVU MĚSTA

a vyznačili několik základních programových bodů v předaném programovém dokumentu a zdůraznili,  že jednou z našich priorit je nastavení procesu jednání Rady směřující k otevřenosti jednání s občany (diagram).