K výzvě ze 7.11. (pátek) k podání návrhů členů do komisí Rady a výborů Zastupitelstva jsme se poprvé dověděli informaci o  zamýšleném rozsahu komisí Rady v šibeničním termínu  k odpovědi „nejpozději do  úterý 11.11.2014:

A) VÝBORY ZASTUPITELSTVA: FINANČNÍ, KONTROLNÍ, PRO ÚZEMNÍ PLÁN
B) KOMISE RADY: PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, DOPRAVNÍ, GRANTOVÁ,

jsme vzdorovali vyjádřením, že bychom předpokládali, že Rada na svém prvním zasedání bude nejdříve definovat rozsah svých poradních orgánů (komisí) a princip svého fungování.

Navrhli jsme rozšíření výborů Zastupitelstva a komisí Rady města o:
1) Výbor pro rozvoj města
2) Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život
3) Komise pro sport a volný čas
4) Komise pro místní části (místostarosta + předsedové místních částí)