Záznam z jednání zastupitelstva jinak:

 • Ačkoli jsme třikrát neuspěli s návrhem zřízení výboru zastupitelstva pro rozvoj města, vystoupil dnes předseda Finančního výboru Jiří Pravda z vládnoucí strany s iniciativním návrhem finančního výboru a doporučil zastupitelstvu uzavření smluvního vztahu s  profesní agenturou ke zpracování strategie rozvoje města, protože prý strategie je výchozím podkladem pro sestavování rozpočtu. Kdo by ovšem byl komunikačním partnerem takové profesní agentury není známo. Snad jedině těch 16 pracovních komisí, které zastupitelé dosud neznají a neznají ani výstup z jejich dosavadní činnosti. A tak Jiří Pravda popřel své NE v hlasování o ustanovení Výboru pro rozvoj města.
 • Poprvé byl pořizován video záznam z průběhu jednání zastupitelstva a hovorní opoziční zastupitelé přivedli starostu k názoru, že se předvádí pod vlivem kamer, za což se později omluvil.
 • JUDr. Vytiska vytknul koalici, že nepřipravila žádný větší investiční záměr, mimo jiné např. lávku přes Vajgar nebo multifunkční kulturní zařízení. Jako nový nájemce u pronajimatele RBB INVEST Tomáše Blábolila z ODS,  zjevně nasál ze zdí kanceláře volební prvky z programu ODS a dnes je prezentoval opět odtrženě od jakéhokoli koncepčního řešení.
 • S překvapením jsme snad vůbec poprvé zaslechli informaci o přípravě řádné architektonické soutěži k rekonstrukci Střelnice, novém to prvku, který by nahradil dosud zavedený a oblíbený anketní výběr jako náhradu architektonických soutěží.
 • Ing. Mlčák podotknul, že mu v rozpočtu chybí akce, které by měly směřovat k vytvoření pracovních míst a vrátil se k absenci koncepčního rozvoje na což obdržel od starosty odpověď, že na strategii se pracuje (myšleno těch 16 pracovních komisí, zastupitelům neznámých a v neznámé míře rozpracovanosti ani obsahu zadání)
 • Ing. Duba prohlásil, že ho mrzí nepřítomnost na minulém zastupitelstvu, protože návrh VOLBY PRO MĚSTO ke zřízení výboru rozvoje města považuje za klíčový a že by jej podpořili, protože kde jinde hovořit o budoucích investicích, záměrech, studiích, apod. než na půdě takového výboru.
 • Ota Kinšt se podivoval nad výší dotace (2,1 mil.) z městského rozpočtu  pro Dům gobelínů  na kancelářské potřeby, vybavení a provozní náklady a vyžádal si písemné zpracování způsobu naplňování jednotlivých bodů zakládací listiny, s cílem vybudování centra evropského významu pro restaurování a konzervaci textilu za pomoci předních odborníků z Čech a Evropské unie, tedy jednoho z nosných prvků přitažlivosti města. (Současná činnost se však ubírá směrem zřízení „vyšší dívčí“.)
 • Delší slovní přestřelku opozice se starostou a místostarostou o výkladu rozpočtu pomohla vysvětlit vedoucí finančního odboru, nejdříve plynula na stejné výkladové vlně, ale až na polopatickou otázku zda bude čerpáno z fin. rezervy cca 235 mil. Kč, odpověděla ANO.
 • V závěru diskuze vyslovila místostarostka Ing. Blížilová předpoklad, že by na konci roku mělo být na účtě 200 mil. Kč.
 • Po koaličním schválení schodkového rozpočtu přišla na pořad série majetkoprávních návrhů s hladkým průběhem projednání i hlasování, takže Ing. Kukačka a Ing. Duba si mohli procvičovat nastavení hlasovacího zařízení.
 • Zábavnějším a jedním z posledních bodů bylo budoucí nakládání s odpady, které směřuje k naplnění záměru – oklikou se vrátit k činnosti, kdy se město před cca 15 lety pod vlivem panující filosofie o vlastní nesvéprávnosti samosprávy, samo a dobrovolně Technických služeb zbavilo.
 • V závěru se snažili pánové Kukačka/Duba vysvětlit důvod svého zdržování v hlasování a nenalezli u koaličního valu porozumění. Ing. Kukačka rozporoval nákup notebooků k používání dvou tlačítek, což si nahradil laciným tabletem a Ing. Duba nedokázal srozumitelně vysvětlit to, že v průběhu hlasování v nastaveném limitu 40 sec. si může každý zastupitel měnit svůj názor několikrát (zdržel, nehlasoval, hlasoval proti, hlasoval pro, odcházel) a pohrávat si tak s tlačítky až do vyčerpání limitu a že je to stejné, jako by v původním systému byl pro hlasování zvednutou rukou nastaven limit 40 sec. a v této době pro ruční hlasování by mohl každý několikrát tu ruku zvednout  a položit a psychicky tak zlikvidovat skrutátora. Časový limit pro hlasování zcela postačuje na 20 sec a jestliže jednou tlačítko svého názoru stisknu, je to stejné, jako vhození hlasovacího lístku do urny, tedy již nelze vzít zpět a několikrát v časovém limitu měnit. Bohužel hlasovací systém takto nastaven není, proto v limitu 40 sec. je možné na plátně vidět jak si kdo s hlasovacím zařízením pohrává. To bylo nepříliš dobře sděleno a vůbec ne jako chybné nastavení hlasovacího systému pochopeno.
 • V průběhu interpelací se Ota Kinšt pozastavil nad tím, že město nemá výhrady k pravidelně a zkomoleně publikovanému  názvu města. Místo „Jindřichův Hradec“ je v tisku pravidelně uváděn „Hradec“, když jiné obce jsou uváděny v plném názvu, např. Velká Lhota, a také nad tím, z jakého důvodu se mediálně vyhlašuje soutěž ke změně názvu budovy staré radnice.  Abychom uchránili vžitý název, navrhl, aby se tato budova pojmenovala na Stará Radnice (obě počáteční písmena velká). (Proč vůbec tato přejmenovávací aktivita vznikla? Ne snad z polohy „vítěz bere vše“. Město se shlédlo v písecké Sladovně. Uvádíme jiný příklad: Stará Pekárna v Brně. Paradoxně prý vznikaly i úřední návrhy na pojmenování budovy nově na „PRANÝŘ“. Pranýř býval místem hanby, ponížení a utrpení. Měl podobu klece, později kamenného sloupu, ke kterému byli potrestaní přivázáni řetězy a byli odevzdáni okolí, které je mohlo hanobit, např. pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. Snad nanasvědčuje úřední návrh tomu, že by byl na své místo i se starými zvyklostmi navrácen?)
 • pranýř je uložen ve dvorním traktu Muzea
 • Koaliční zastupitelé, 13x ČSSD, 2x ANO, 3x SNK mají pohodlnou většinu a co Rada schválí, tak tento koaliční husitský val nedovolí prostřelit. Při případné neúčasti všech opozičních zastupitelů by se daly všechny body programu jednání zastupitelstva schválit jedním vrzem, bez diskuze a komentářů a jít na pivo, …ovšem dnes tu máme kameru. O čem by koalice v takové situaci diskutovala?