Koalice smetla ze stolu návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva, zněl titulek Deníku po 5. jednání zastupitelstva.  Pravdou je však to, že zastupitelstvo nepřipustilo jednání o diletantsky podaném návrhu, rozdaném navrhovateli TOP09 všem zastupitelům po zahájení jednání. Zastupitelé neměli v rukou materiál min. 10 dní před jednáním a zcela logicky nepřipustili jednání o návrhu, který jim byl rozdán 10 dní po lhůtě.
Starosta k tomu v Deníku podotknul, že nebylo o čem diskutovat, že na to téma se vedla diskuze již na minulých jednáních zastupitelstva.
Občan by se mohl domnívat, že zastupitelé o návrzích polemizují, vedou diskuzi a uvážlivě rozhodují. Pravdou je však to, že koaliční tsunami smete jakýkoli názor. Její převaha 18:9 mandátů si jenom pohrává s jakýmkoli jiným názorem než je názor předložený koaliční Radou. Z dosavadních pěti jednání zastupitelstva nebyl nikdy koaliční hlas nesouhlasný. A zda se vede mezi zastupiteli diskuze? Diskuzi vedou pouze opoziční zastupitelé zpravidla se starostou nebo místostarostou, ostatní z té osmnáctky kryjí záda, průnik je vyloučen.
Otázkou by tedy mělo být spíše to, zda by nebylo účelné, úsporné a praktické, přenést v době takového vlnobití veškeré pravomoci zastupitelstva na Radu.