Zaplněný sál Střelnice uctil památku Pavla Vejvara a poté v rychlém sledu zastupitelstvo schválilo majetkové záležitosti. Až 23. bod jednání byl ten, kvůli kterému byla v sále i druhá kamera a zaplněný sál. Očekávané napětí a drama se však nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.

O co šlo? O rozdělení finančních prostředků. V důvodové zprávě prohlásil mpř. B.Komínek, že se Rada držela návrhu Grantové komise. Jako by tím chtěl přenést odpovědnost na komisi, přičemž v minulosi se vždy argumentovalo tím, že komise jsou poradním orgánem a Rada může rozhodnout jinak. M. Kukačka se ohradil proti materiálům k tomuto bodu, které obdržel před jednáním zastupitelstva a odvolal se na nezbytnou lhůtu, potřebnou pro seznámení se s dokumenty a ke konzultaci podkladů a navrhl stažení celého bodu z programu jednání. Ovšem nečetl pozorně mezi řádky.

 • Doručení podkladů k bodu č.23 bylo zcela v rozporu s nedávným lakonickým prohlášením, že by neměl být problém zveřejňovat projednávané materiály předem. Pokud neobdrží materiály zastupitelé ve lhůtě předem, jakým způsobem by byly materiály zveřejňovány, to je po této zkušenosti záhadou.
 • Návrh Martina Kukačky byl smeten odvolávkou na správný postup, předem avizovaný a navíc většinově podpořený koaličními zastupiteli. V tento moment to stále navenek vypadalo tak, že bude záměrem prosadit rozložení  dotačních korun dle aviza, tedy 300. tis. Střelcům a 1.200 tis. Vajgaru.
 • Předseda Grantové komise nevystoupil, aby objasnil jakým způsobem komise dospěla k tak konfliktnímu doporučení Radě. A tak se začalo prát prádlo hokejového svazu.
 • V avizované diskuzi zazněly z řad Střeleckého fan klubu hlasy rodičů, že svého syna si mohou od KHL Vajgar koupit zpět za 40.tis. Kč s otázkou, zda je to syn rodičů nebo KLH. Druhá skupina vyzývala zastupitele ke spravedlivému posouzení a rozdělení dotačních fin. prostředků podle příslušnosti dětí k tomu či onomu spolku a ne podle toho, kdo formálně ovládá registrační průkazy a drží jako rukojmí 31 registrací.
 • Jiří Dohnal uvedl výhrady k parametrům grantů, kde  není podmínka doložení čestného prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky a že některé formulace jsou zcela účelové, vázané na registrace u sportovních svazů, přičemž podpora města nemůže nahrazovat grantové podpory z kasy sportovních svazů.
 • Tereza Elián přirovnala jejich odchod z Francie a to, že jejich francouzský klub synovi popřál a žádné výkupné při přechodu do českého klubu nežádal.  Jan Kaňka uvedl, že by se musel z J. Hradce odstěhovat, aby děti dostaly registračky.
 • Vlad. Svoboda uvedl, že KLH přihlašoval do soutěže 10 kategorií, ale protože neměl hráče, tak 5 soutěží rušil, za to platil pokutu hokejovému svazu.  Střelci mají také pět kategorií, v soutěžích 4, tedy spravedlivý poměr by měl být 5/4.
 • Názory Karin Vovsové z tábora Vajgaru a zejména Jana Hanzálka zapadly. Jan Hanzálek, přes jeho zásluhy o jindřichohradecký hokej si spletl své vystoupení na zastupitelstvu s klubovou schůzí.
 • Hynek Mácha  uvedl, že z veřejných zdrojů se vůbec nedověděl o čem se dnes má jednat. Připravil přehledné srovnání obou klubů z pohledu počtu registrací, počtu hráčů, spotřebovaných hodin, počtu kategorií. Z pádné argumentace vyplynul poměr 42% Střelci : 58% Vajgar, tj. ve velkém protikladu proti návrhu grantové komise 200.000 :1.300.000 Kč.
 • Filip Punda z Fan klubu Střelců veřejně přiznal, že podkladové materiály zastupitelstva získal dříve než zastupitelé a je s nimi tedy na rozdíl od mnohých zastupitelů lépe seznámen a že mu vychází poměr 2/3, v podstatě shodný závěr jako Hynku Máchovi.
 • Nepřímo potvrdil to, že cokoli se Rada rozhodne schválit, to koalice schválí, i když ostatní zastupitelé podklady vůbec neznají.
 • Petr Šachl přitvrdil, když návrh Rady (v podstatě Grantové komise) považoval za výsměch dětem, pokud by měla být dotace přiznána dle počtu registrací  a ne podle  faktického stavu hráčů v klubech.
 • Karel Matoušek navrhl odložit jednání o přidělení dotací pro hokej na příští jednání zastupitelstva. A na to starosta prozradil a v podstatě zveřejnil to, co již v pátek bylo mnohým známo, že se koaliční zastupitelé zdrží a v duchu koaliční poslušnosti bylo všem  zřejmé, že tomu tak bude.
 • Martin Kukačka podpořil návrh Karla Matouška a nahlas prohlásil, pokud grantová komise připravovala dle grantových podmínek a podle materiálů odb. školství, naprosto selhal odbor školství. Později se starosta zastal odboru školství, čímž ovšem připustil, že první ostrý test Grantového programu selhal.
 • Ota Kinšt (Volba pro město) podotkl, že ostatní sporty jsou rukojmí hokejových směrnic a vyzval oba mládežnické hokejové spolky k dohodě.  Na něj navázal Vlad. Prokýšek, ředitel DDM,  aby připomenul historii, kdy v roce 1989 přecházelo do hokeje z Domu dětí 320 mladých hokejistů.
 • Petr Šachl (Střelci) k takto nahozené rukavici dodal, že veškeré prostředky dohody vyčerpali, že KLH Vajgar trvá na výkupném podle  a tak zůstala ve vzduchu viset otázka, proč se místní hokej dostal až do nynější dramatické situace, a proč je nadstavbou spolku KLH Vajgar akciová společnost s matoucím názvem, shodným s názvem spolku,  jejíž 100% akcií vlastní jiná akciová společnost se sídlem v Praze, která má založenou další obchodní společnost a neprůhlednost je tedy nezpochybnitelná.
 • Vojtěch Duba, předseda grantové komise si vyžádal přerušení jednání zastupitelstva k poradě předsedů zastupitelských klubů. Tam se shodli na tom, co jsme znali již v pátek, že zastupitelstvo jednotlivě schválí dotace ostatním sportům a u přidělení dotací hokejovým spolkům se zdrží hlasování a tímto způsobem překlopí rozhodnutí na květnové zastupitelstvo. Toto veřejné tajemství si v zákulisí stvrdili a poté od stolů před veřejností odhlasovali.
 • A tak se vůbec nic nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.