Zastupitelé otevřeli Pandořinu skříňku.

Ani v opakovaném zápase nikdo nevyhrál, ba dokonce si oba týmy dal po vlastním gólu. Ve  druhém pokusu o přerozdělení dotace 1,5 mil. Kč do mládežnického hokeje mezi KHL a Střelce nenašli  správný klíč. Nikdo nedostal ani korunu.

Z argumentace v jednání vyplynulo, že ten balík jsou peníze zejména na úhradu ledu (pronájmu). Tento závěr zcela zpochybňuje dosavadní hru a snahu ovlivnit rozhodování zastupitelů podle poměru registrací.

Pro každého srozumitelný názor: použít klíč podle počtu obsazených kategorií v soutěžích, tj. v podstatě podle využití ledu, byl zjevně podkladem ke kompromisnímu návrhu 950:550 tis.Kč. O jeden hlas, kdyby však……a těch kdyby je mnoho.

Ani v dohadovacím řízení se nenašla shoda k řešení. Zastupitelé rozhodli  svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a otevřeli tak Pandořinu skříňku. Co z takového rozhodnutí vyplývá:

  •     Hokejové spolky nebudou mít očekávané příjmy na úhradu pronájmu ledu
  •     Služby města, jako řádný hospodář, nebude moci vědomě pronajímat ledovou plochu bez finanční úhrady
  •     Pokud bylo dosud 1,5 mil. Kč na hokej, tak pro případ podzimního dělení je to 1,5 mil. pro všechny sporty.
  •     Spolky budou muset najít jiný zdroj k financování mládežnického hokeje (ledu), než obecní kasu.
  •     Město musí stadion dále provozovat, udržovat a musí najít jiný kanál, jak přesunout peníze do své dceřinky (Služby města) a např. v rámci podpory mládežnického hokeje dávat hodiny gratis či za symbolickou korunu za předpokladu řádného vytížení tak, aby zbyl prostor i pro veřejnost a jiné spolky a aktivity.

V trestném střílení zvítězilo město. Kolektivní rozhodnutí zastupitelů by mělo přinést smír do znesvářených táborů a odstranit boj o koruny na led, pokud to byly koruny na led.

Pandořino odhalení tak spočívá v zobecnění – tedy v potřebě nalézt stejný a spravedlivý přístup k veškerému mládežnickému sportu v obci. A to je zájem města a občanů.