Je vhodné připomenout, že když Wilsonovo (dolní) náměstí a Panská ulice měly jiný režim než dnes, město končilo kasárny jak ve Vídeňské, tak i v Třeboňské ulici. Na Prahu se jezdilo Pražskou a ne kolem nádraží, Panská ulice byla průjezdná ve směru Pražská/Vídeňská a projížděly tudy koňské povozy, nákladní vozy, kombajny,  autobusy, tanky a na náměstí byla kašna a rovněž tři benzinové  stanice.

Nábřežní komunikace v návaznosti na Claudiusku byla dokončena koncem 70. let. Tím se centru odlehčilo. Nastal odklon provozu z centra města, Panská se stala pěší zónou a stáhla s sebou i Svatojánskou, Štítného a návazně i Jarošovskou ulici. Podstatné části obou náměstí (Masarykova i Míru) se staly nedořešeným veřejným prostorem, proto jej obsadily zakapotované koně. Ještě před cca 30 lety průchodem domu v Panské (dnes cukrárna) procházel kůň do své stáje ve dvorku.

Vzniklých parkovacích ploch je stále málo. Více jak 30 let stará úvaha o několikapodlažním parkovacím domě na Jitřence je stále šuplíkovou úvahou. S obnovou života v areálu Jezuitské koleje jsou auta vymísťována z jeho dvorů a s novým vnímáním veřejného prostranství i z obou náměstí. Městský on-line parkovací systém neexistuje, není aktuální přehled volných míst.
Struktura obchodní sítě se za těch 50-70 let také výrazně změnila. Že Masné krámy jsou největší obchod ve městě, to neplatí od zprovoznění Merkuru v 80. letech.

Nové řešení veřejného prostoru náměstí Míru bude mít opět dopad na další proměnu obchodní struktury. Nyní se snad nejvíce dotkne hotelového servisu, provozu bank a procesu v odevzdávání tržeb k přepážce či do bankomatů.

V Praze se zapomnělo na přirozenou věc – na eskalátory u výstupu z metra směrem k letišti. Jejich náhradou a novou pražskou atrakcí jsou letištní portýři. Také veřejný prostor pražského Václaváku se komplexně řeší každých 20 let.  Nové řešení nám. Míru není poslední a nasměruje úvahy k novému pojetí za dalších deset let.  Zatím se může vyzkoušet lecos, od tržnice po kejklíře.

V minulosti jsme neuváženě zbourali městské brány, ale instalovali kovové zábrany na vstupech do Panské ul. (před existencí Městské policie, kamerového systému),  ty však již dávno ztratily svůj význam. Pokud by měly nyní zůstat na svém místě, vznikne stejná situace jako se zapomenutými eskalátory v pražském metru. Potvrdilo by se, že diskuze k zadání je nedostatečná a že právě ta by se měla odehrát na půdě poradních komisí Rady a s účastí odborné veřejnosti. Projekt je již jenom řešení zadaného úkolu a jeho veřejné představení 10 dní před realizací, to je pohrdáním.

Nechybí nám veřejná anonymní urbanisticko-dopravní soutěž na ideové řešení veřejného prostoru náměstí Míru? Poté diskuze v poradní komisi Rady a teprve následně zpracování projektu?