Co všechno vyplývá z hokejové kauzy?  V rámci grantových opatření města J. Hradec, bylo vymezeno 1,5 mil. Kč pro podporu mládežnického hokeje. Původní návrh 1.2 mil. pro Vajgar  x 0,3 mil. pro Střelce vzbudil velké emoce. V tomto poměru ani přes pestrou argumentaci obou stran a jejich fan klubů nebyla dotace schválena.

Očekávala se dohoda znesvářených táborů. Na dalším jednání zastupitelstva, již jenom hokejovém, měl kompromisní návrh 900/600 šanci na  úspěch. Bylo to ve vzduchu. Jeden hlas chyběl. Podporu nedostal žádný návrh a kačky propadly.
Hokejové spolky si však koordinovaně požádaly o mimořádnou dotaci a přestože se již posuzování neřídilo dotačními pravidly, jednalo se stále o téměř ztracených 1,5 mil. Kč.

Proč 1,5 mil. Kč,  když se jednalo o režim mimo dotační program a pravidla? Rada připustila vytvoření precedentu a tak si může o mimořádnou dotaci v jakékoli výši zažádat kdokoli a kdykoli. Velmi obtížně se bude Radě i zastupitelům říkat NE a ještě hůře odůvodňovat.

Rada navrhla poměr 1,2 : 0,3 mil. a aby zcela neztratila tvář, předložil místostarosta vlastní návrh v poměru 1,1 : 0,4 mil. Kč.
Obě znesvářené strany potvrdili vzájemnou dohodu a vstřícný krok hokejového svazu ohledně uvolnění registrací, vášně však zůstaly a přenesly se do rodin a snad ne mezi děti.

Finanční komise, jako poradní orgán Rady však navrhoval po zvážení situace poměr  1 mil. : 0,5 mil. Kč, který podpořilo veřejně několik zastupitelů – Vl. Pecka ze socdem a Volba pro město. Opět byl ve vzduchu  předpoklad schválení tohoto poměru.

Hlasovalo se o protinávrhu. Mimořádná dotace v poměru 1 mil. : 0,5 mil. byla schválena. Byl schválen i druhý krok. Chybělo schválit uzavření smlouvy mezi Městem a spolky.  Tady dostal zřejmě jeden z koaličních zastupitelů znamení do holeně. Výsledk byl překvapivý.  Dotace byla schválena 14 hlasy. Nebylo však schváleno uzavření smlouvy (13 hlasů). Schizofrenní rozhodování, resp.  důsledek toho, že se již všichni v argumentaci a odůvodňování proč tak či onak, naprosto ztráceli.

Druhý protinávrh 1,1 : 0,4 mil. byl již schválen potřebnými 14 hlasy ve všech dílčích bodech hlasování. Skončila únava ne hokejem, ale procesem přidělování finančních prostředků na podporu sportu, aby se oklikou dostala z městské kasy do kasy Služeb města a aby v tom procesu zabrala spoustu času spolkům ve zpracování žádostí, Grantové komisi s posuzováním podaných žádostí, Radě Města v rozhodování, zastupitelům a účetním spolků. Zbytečné tanečky a natřásání.

Byl to odvar z ochotnického divadla. Takový příběh známe z pohádky Jak šla slepička kohoutkovi pro vodu.

Proč musí ty městské kačky oběhnout celé město, banky, všechna média než se nedostanou do kasy Služeb města? Na to není  jiný příměr než: „jak za krále klacka“.

Jako by nebylo možné přidělit dotaci přidělením hodin a peníze pustit rovnou z rozpočtu města do kasy provozovatele, Služeb města či školních zařízení. Takovým způsobem by mohl být zklidněn proces přidělování peněz na led, tedy nájemné a Grantová komise by řešila pouze přidělení fin. prostředků na činnost a reprezentaci.

Je to jednodušší a bez divadla. Ochotnické divadlo ponechme skvělému souboru Jablonský.