V průběhu jednání zastupitelstva podali zastupitelé VPM poznámky:

ad bod. č.5: Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu

O. Kinšt:  Upozornil na to, že všechny ostatní spolky respektují pravidla a způsob poskytování dotací dle grantových opatření jak po obsahové stránce, tak i v termínech, že žádný spolek nemá dostatek peněz a že je také mnoho jiných, které se věnují dětem a mládeži, nepovažuje proto podání žádostí o mimořádné dotace za seriozní a společně s J. Mlčákem doporučili tuto žádost odmítnout.

ad bod č. 13:  Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci

J. Mlčák: upozornil na chybu ve výpočtu v předložené kalkulaci a také na to, že proklamovaná roční úspora ve výši 2 mil. Kč může být v delším časovým horizontu hrozbou finanční ztráty vzhledem k nezbytné obnově vozového parku po 4-6 letech a že změna dodavatele či vlastní výkon služeb může nyní být pouze zdánlivou výhodou, nehledě na zavedený systém řízení provozu.

Dále doporučil nezapsat do evidence žadatelů o čerpání peněz z Fondu regenerace objekt č.p. 6/I., kde není ujasněný vlastník a prodejce může tuto skutečnost využít ke spekulaci o ceně.

O. Kinšt podal z titulu § 82 zákona o obcích o právu zastupitele předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva dva písemné podněty k prověření kontrolním výborem: 

  • prověření procesu nakládání s podněty občanů. Podnět vyplývající ze zkušenosti, kdy po uplynutí 12 měsíců od podání 10.10.2014 nebylo na podanou iniciativu jakkoli reagováno. KK_podnět_logo_2014.pdf (249782)
  • Prověření procesu zadání změn Obecně závazné vyhlášky – Regulačního plánu, definující řešení náměstí Míru zejména s ohledem na to, zda nedošlo k porušení Obecně závazné vyhlášky.  KK_podnet_namesti_102015.pdf (117891)