Stěžejním bodem jednání zastupitelstva 25.11.2015 byl Strategický plán rozvoje, vyjádření  veřejného zájmu obce. Vše začalo hned po komunálkách 2014. Ustanovení Výboru pro rozvoj města byl koalicí zamítnut. Tu odpovědnost přece uneseme, máme 18:9 mandátů v koalici. Ode zdi ke zdi, od voleb k volbám.

A tak se v pozadí cosi připravovalo a nediskutovalo. Na materiálu se prý pracovalo 34 měsíců. Od zastupitelů se neočekává nastavení rozvojového směru, snad jenom zvednutí rukou? Ten, „kdo na tom pracoval“ vůbec se zastupitelstvem nekomunikoval. Zastupitelstelé byli o úředním zpracování informováni stejně jako veřejnost až z médií, ….že je zveřejněn, publikován a pokud chceme, máme možnost se vyjádřit.

A tak jsme sedli, připravili 10 stran konkrétních poznámek k jednotlivým opatřením a podali je Městu 6.11.2015 jako podklad pro projednání v zastupitelstvu 25.11.2015.
Našich deset stran zřejmě spadlo do komína. Zastupitelům tento podnět dvou zastupitelů k projednání nebyl předložen. Podali jsme proto návrh na ztažení bodu č. 15 z jednání zastupitelstva. Návrh byl sociálně demokraticky zamítnut.

Vládnoucí parta náš podnět zastupitelům přiřadila pouze do připomínek (přílohy), ne však jako řádný materiál k jednání zastupitelstva. Lakonicky konstatovala, že byly podány po termínu. To, že jsme podklad pro jednání zastupitelstva 25.11. podali včas dne 6.11. nehrálo roli.

Naivní očekávání diskuze nad našimi podněty smázl ze stolu technokratický přístup. Dr. Vytiska shrnul tuto epizodu tím, že vládnoucí parta si žárlivě střeží moc, místo toho, aby do tvorby veřejného zájmu zapojila i opozici.

Takový přístup je pohrdáním nejvyššího orgánu obce a jeho volených zástupců, kterým zákonodárce vložil do prvořadých pravomocí a odpovědnosti zastupitelů – definici veřejného zájmu obce. Opomenul do zákona zakotvit obvyklou praxi – rozhoduje vládnoucí parta.

Byl tak přijat dokument, který  neodpovídá na otázku „jaké chceme mít město“. Byl přijat dokument typu „pětiletka“.  Představa „od vize k projektům“ zůstala pouze představou a zastupitelům byly předloženy ani ne projekty, ale představy o projektech a v některých případech tak bylo přijato projekční zadání, ale také i výčet běžné náplně aparátu města.
Přijatý „Strategický plán“ tak neplní roli koncepčního dokumentu, který by identifikoval hlavní směry rozvoje  ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě.

Nebyla žádná vůle se našimi poznámkami zabývat, řekl v závěru dr. Vytiska, který apeloval na apolitičnost dokumentu. Vyjádřil i názor, že by se zastupitelstvo mělo zabývat každým  podnětem. Z duše nám promlouval i V. Duba, který přímočaře řekl o absenci vize, ale byl utřen starostou, který vyjádřil údiv nad tím, že TOPka vizi rozvoje města nepředložila. Mnozí si pamatují na podobně udělenou výtku starosty tehdejšímu předsedovi kulturní komise J. Langrovi – proč tedy komise sama nepřipravila návrh loga, když má kritické výhrady. A v dalším volebním období již komise kulturní, jako poradní orgán Rady, nebyla raději ustanovena.

Není potřeba komunikace s veřejností. Tak chutná moc.

A v závěru, až po 34 měsících práce na dokumentu představil B. Komínek zastupitelům složení koordinační komise, která však  zastupitelstvem jmenována vůbec nebyla. Kde se vzali, tu se vzali. Zřejmě z vůle vedení.

Dokument, který jsme podali 6.11. Městu si nečiní nárok na vyjádření strategické vize, byl připraven v časové tísni, po seznámení se publikovanými podklady, proto již jenom reaguje na danou strukturu a jednotlivá opatření.

K seznámení je v příloze:  strateg2015_VPM.pdf (716692)