Více o snaze, směřující k vyhlášení veřejné architektonické soutěže o návrh na úpravu veřejného prostoru náměstí jako celku, tedy včetně mobiliáře, (laviček, odp. košů, zeleně, včetně implementace nových informačních systémů event. nových prvků drobné architektury, jako je např. návrat kašny do prostoru náměstí, apod.), tak o tom více zde: