17.12.2015 01:17

Ke svému podnětu obdržel dnes (16.12.), zastupitel O. Kinšt zprávu kontrolního výboru ze závěrečného jednání KV 15.12.  Ta byla před jednáním předána též všem zastupitelům, nemohla však být předmětem jednání zastupitelstva.
V reakci na výstup z této zprávy podal O.Kinšt návrh na změnu programu jednání zastupitelstva a zařazení nového bodu – „Vyhlášení veřejné architektonicko-urbanistické soutěže k revitalizaci náměstí“.

Překvapením bylo, že ani jeden ze zastupitelů nehlasoval proti, 13 se zdrželo a 12 bylo pro přijetí. Nepřímo tak všichni zastupitelé vyjádřili nesouhlas se způsobem řešení náměstí.

Následně již při jednání o schvalovaní rozpočtu se k návrhu O. Kinšta vrátil předseda Kontrolního výboru Vl. Prokýšek a navrhl vyjmutí položky „Stavební úpravy související se změnou dopravního režimu na náměstí Míru včetně mobiliáře za 1. mil. Kč“, vzhledem k závěrům kontrolního výboru a hlavně proto, že není známa žádná studie řešení, tak proč kupovat něco, když nikdo neví co.

Podobný návrh podal zastupitel za VPM Jan Mlčák s odůvodněním, že úprava veřejného prostoru náměstí je řešena podružně,  v rámci Koncepce dopravní obslužnosti města, testovacím způsobem. Revitalizaci veřejného prostranství náměstí Míru je nezbytné řešit komplexně, tedy včetně souladu mobiliáře s místem. Protože komplexní řešení veřejného prostoru nebylo dosud vyhlášeno, nelze tedy schvalovat nákup mobiliáře, když nikdo neví pro dle jaké varianty řešení. Logické.

K těmto poznámkám odpověděl starosta, že studie a vizualizace je zamýšlena právě v rámci položky nákupu mobiliáře. Poněkud zvrácený postup, zvláště když jiné položky rozpočtu jsou přímo specifikovány na projektovou dokumentaci atd., tak o vůli vyhlásit soutěž o návrh v návrhu koupě za milion ani čárka.

Bývalý starosta K. Matoušek architektonickou soutěž podpořil, ale na druhé straně varoval před komorou architektů. Naopak B. Komínek se snažil hájit své dílo standardní kličkou „občané si navrhnou sami“.

Jan Mlčák navrhl vyhlásit veřejnou soutěž ke zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu revitalizace Náměstí Míru, Jindř. Hradec, tedy včetně mobiliáře  (laviček, odp. košů, zeleně, včetně implementace nových informačních systémů event. nových prvků drobné architektury, jako je napříp. návrat kašny do prostoru náměstí, apod.)

A jak to dělají jinde? Ve městech Mělník, Nymburk, Písek,  Sezimovo Ustí, Planá nad Lužnicí, Poděbrady, dokonce i Kardašova Řečice, …..nikde nemají kopřivku z architektonické soutěže.
I spřátelené město Litomyšl by mělo být inspirací. Mezi obcemi ČR je známa jejich výzva: „Vyzýváme politiky na všech úrovních, aby kvalita architektury veřejných staveb se stala předmětem jejich zájmu a byla zařazena do politických programů jejich stran. Vždyť jedině osvícení politikové mohou formulovat zadání pro vznik dobré architektury.“  Na osvícené politiky však máme pech.

Ve vyvolané přestávce bylo hledáno kompromisní řešení znění návrhu a posléze byl kočkopes přijat. Za původní větu: „Stavební úpravy související se změnou dopravního režimu na náměstí Míru včetně mobiliáře za 1. mil. Kč“, bylo pouze doplněno pokračování: „dle výsledku architektonické soutěže“.
Jaké bude zadání, jaký rozsah – zda jenom na nákup nebo řešení náměstí,  zda nebude vybrána pouze městu spřátelená projekční kancelář, kdo bude hodnotilem, takové otázky kočkopes otevírá a tím také říká, že po testovací verze č. 2 bude v květnu verze č. 3 nebo bude test č. 1 pro neobvyklý úspěch opět na léto zopakován.

Dr. Vytiska opět vytknul absenci projektů a to, že finanční rezerva města se postupně zmenšuje. Starosta přiznal, že zamýšlené velké projekty jsou Střelnice, ale protože ta je objemově limitována, mezi řádky šlo vyrozumět úvahu o záměru zřídit nový „Spolkový dům“ z tělocvičny Slovanu. K tomu se přirozeně ohradil O. Kinšt, předseda TJ Slovan s tím, že černý petr v jednání, započatém v roce 2011 leží na straně MěÚ.

Přesto o závěru starosty pochybujeme, zvláště když víme, že Nová scéna Národního divadla v Praze je na menším prostoru než je budova Střelnice. Opět nám vyplývá, že při řádném zpracování zadání a následně vyhlášení veřejné architektonické soutěže o návrh řešení, by bylo možné získat překvapivé návrhy.

Nemáme osvícenou radnici, soutěží se bojíme. Tak co s tím?