Chybějící platforma poradního orgánu „výbor pro rozvoj města“ mohla vést diskuzi i s odbornou veřejností i na téma úpravy veřejného prostoru – centrálního náměstí města.

Odpovědnost uneseme (18:9), nepotřebujeme takový výbor!
V loni, před sezonou se povedlo zavřít náměstí v rámci testování „co občané vydrží“.

Dnes ještě není zpracováno zadání pro architektonickou soutěž a mobiliář byl již na cestě.

Naštěstí se podařilo prosadit při schvalování rozpočtu a podmínit nákup mobiliáře předchozí architektonickou soutěží. Jen aby nebyla redukována do podoby ankety a oblíbené koncovky „občané si vybrali“.