09.03.2016 23:39

Říkáme to stále: architektonická soutěž, žádný kocourkov. Výsledek? Hrách na tu koalici házet!

Ale nyní to zní i slovy ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtové: „Více využívat soutěží o návrh, nesmíme podceňovat přínosy kvalitní architektury chceme-li dosáhnout vyšší kvality architektury, je třeba začít u návrhu projektu a u způsobu zadávání jeho zpracování“.

Třeba si toho i obce všimnou a uvědomí si potřebu diskuze k řádnému zadání, ale i potřebu výboru pro rozvoj a hlavně začnou využívat architektonickou soutěž jako běžný nástroj.
Více: https://goo.gl/EoQ5xZ