I v Mnichově Hradišti dokázalo město k revitalizaci centrálního náměstí vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž. Přijali 19 návrhů a porota vyzvala autory sedmi z nich k předložení návrhů do druhého kola. Z druhého kola vzešly tři návrhy, které získaly ocenění. Nyní budou výsledky soutěžních návrhů budou představeny veřejnosti.
Standardní a ničím neobvyklé, transparentní řešení.