31.05.2016 12:00

Vřed města – zámecký pivovar. Podpořili jsme svými dvěma hlasy rozhodnutí zastupitelstva k nákupu tohoto komplexu do majetku města s vědomím, že jedině město může zajistit finanční krytí náročné rekonstrukce této národní památky, která je již několik let vystavena dešti, sněhu a hrozí riziko nevratných škod.

Nákup schválen 15 hlasy, ke schválení bylo potřeba 14 hlasů. Můžeme nyní očekávat, že studie využitelnosti bude zpracovávána obvyklým způsobem několika vybranými subjekty, nikoli ve veřejné soutěži?