Záměr Města koupit zchátralý objekt pivovaru, bez jakéhokoli výnosu, je v ostrém protikladu proti dřívější nabídce TJ Slovan.

Asi před 4 lety nabídl Slovan městu převod tělocvičny, ubytovny, kurtů do majetku města s vědomím toho, že unikátní Tyršův areál v centru města vyžaduje komplexní přístup, kterého je možné dosáhnout pouze sjednocením roztříštěných vlastnických poměrů v tomto areálu (tři vlastníci)  a že jedině tak lze vytvořit pro město potřebnou infrastrukturu jak pro sportování a pro cestovní ruch.

K tomu město zaujalo zcela obrácený postoj. Přestože majetek Slovanu přináší výnos, postavilo si město hlavu, že prý celá rekonstrukce bude stát koruny, takže nemůže za tělocvičnu zaplatit a že ji přesto převezme do vlastnictví obce, ….ale bezplatně,  jedině darem.

Z logiky věci a srovnání těchto dvou případů lze dovodit, že rekonstrukce budovy jednoho z nejstarších pivovarů v Česku zřejmě nebude stát žádné koruny a že asi bude jakousi novodobou akcí Z. Kocourkovský rozum.