Před 485 lety (15.6.1531) zemřel Adam I. z Hradce, kterého Ludvík Jagellonský jmenoval nejvyšším kancléřem království českého, (mimo jiné pravnuk krále Jiřího z Poděbrad).  S manželkou Annou z Rožmitálu vzešlo pět dětí, z nichž se Zachariášem z Hradce, je spojeno zvelebení Telče.

Nerozumíme tomu, proč Dny města nejsou spojeny s pány z Hradce, jedním z nejvýznamnějších českých rodů. Vždyť je to krásné a nosné téma.