Radnice se snaží komunikovat. Velmi těžkopádně. Revitalizace Husových sadů je již na webu jh.cz. Určitě by větší přehlednosti prospěl i časový harmonogram se zákresem, lokalizací v mapových podkladech a cílové řešení.

K tomu se váže téma větší transparentnosti a využití aplikací, které může samospráva využít. Např. aplikaci investic města v rozlišení dle jednotlivých kapitol, včetně detailní informace konkrétní investiční akce a její přesnou lokalizaci, tedy v podobné úpravě jak funguje aplikace územní plán, event. ještě v provázanosti na on-line rozpočet města.