26.08.2016 10:25

Dlouhodobě kritizujeme praktiky výběru zpracovatelů projektů a posuzování návrhů, resp. sestavování hodnotících komisí, či od počátku povrchní tvorbu zadání, přesně v duchu dalších citací: „ volební období politiků, kteří rozhodují o veřejných stavbách, je časově omezené a delší perspektiva je nezajímá/Investorům vadí, že by za ně rozhodovala porota/Složení poroty je klíčem k úspěšné soutěži“.

Ano, problémem je jepičí život a sebestřednost. Nepřehlédnutelným důsledkem vyhýbání se transparentní soutěži o návrh, řádného zadání v participaci s občany, je úprava náměstí .

Dnes v týdeníku  EKONOM 34/2016 snad vyslyšeli naše nářky, z textu citujeme:

“Soupeření návrhů různých architektů by zajistilo efektivnější využití veřejných peněz/ Návrhy bez soutěží se odráží na vzhledu a kvalitě/Kvalitní architektura znamená také ekonomický přínos. Stavby vyprané v soutěžích mívají delší životnost, nižší náklady na případné opravy a provoz/ Jenže volební období politiků, kteří rozhodují o veřejných stavbách, je časově omezené a delší perspektiva je nezajímá/Investorům vadí, že by za ně rozhodovala porota/Složení poroty je klíčem k úspěšné soutěži/ Kvalitativní výběr zpracovatelů projektu,např.  formou architektonické soutěže, by měl být samozřejmostí/Pro výběr projektantů urbanistických studií, veřejných prostranství, atd.  doporučuje komora soutěž s předkládáním návrhů/ Architektonická soutěž bývá veřejnými zadavateli často mylně považována za zdlouhavý a finančně náročný proces zadání veřejné zakázky.“