V úvodu metodiky Ministerstva místního rozvoje se uvádí, že je určena i zastupitelům, kteří mohou pořízení územních studií iniciovat.

Iniciativa v našem případě je házení hrachu na zeď =  9 :  18.

Radní obliba anketního rozhodování vede k úvaze, zda zastupitelstvo za trvání této přesilovky nerozpustit a nenahradit jej veřejnou anketou.

Jiným řešením by mohl být přesun kompetencí z Rady na Zastupitelstvo. Zastupitelstvo je odpovědno občanům, ne svéhlavá Rada, které vůbec nevadí ostudný stav, panující již tři roky.