Podnět Radě:

Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum.

Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice pro všechny věkové vrstvy obyvatel města a okolí, od nejmenších dětí, studenty, až po seniory.

Knihovna v tomto pojetí je otevřeným prostorem, neformálním místem, které dětem umožní hrát si, bavit se, zažít dobrodružství a učit se nové věci; směřující k dialogu, osvětě, kreativitě a inspiraci. Samozřejmostí je vybavení nejmodernějšími informačními technologiemi.

Prostor, který umožňuje i klidné prostředí čítáren, studoven, ale i přednáškový sál, který by měl mít víceúčelovou funkci (malé divadlo, hudební sál, apod., jako ideální prostředí pro lokální hudební a divadelní tělesa).

Knihovna v tomto pojetí utváří společný veřejný život a stává se tak přirozeným multikulturním centrem, jehož efekt zvyšují i bezprostředně navazující kulturní zařízení jako je Dům gobelínů (nový pivovar), Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum moderních obrazových médií a sám o sobě Státní hrad a zámek, včetně archivu rodiny Černínů.

Knihovna v tomto pojetí není půjčovnou, ale moderní kulturně vzdělávací, společenskou a sociálně interaktivní  institucí. A prostory zámeckého pivovaru tomu poskytují dostatečnou prostorovou kapacitu a optimální polohu místa.

Knihovna v tomto pojetí navazuje na interaktivní vzdělávání, které bylo uváděno v dalších podnětech  občanů –  aktivity dětí v různých formách, kdy je kladen důraz na jejich tvořivost, interaktivní vzdělávání v oblasti umělecké, vědecko-technické, či jakékoli jiné tvůrčí činnosti. A samozřejmě také prostory pro  malou divadelní scénu, přednášky, diskuze, koncerty apod.   Zcela logicky je s tím spojena nezbytná restaurace/kavárna/minipivovar jako doplňující prvek neformálních setkávání.

Abychom výše uvedenému dodali potřebnou váhu, nezbývá než ocitovat z programového doku-mentu „Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020“:  Proměna knihoven z pouhých půjčo-ven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra je dlouhodobým celosvětovým trendem.

pivovar_RADA_122017.pdf (147945)