Narovnáme parametry podpory tak, aby většina sportů nebyla z podpory vyloučena, resp. diskriminována. Podpora sportu je zaměřena ve prospěch vybraných, kolektivních, apod., ale již vůbec ne ve prospěch týmových sportů, kterých je většina.

Chybí sportovní definice. Pojem kolektiv a pojem tým je v podstatě stejný, nikoli však ve sportu a v pravidlech podpory ze strany města.

Kolektivní sport je ten, kde se honí tlupa hráčů za míčem, pukem apod. . Naproti tomu týmové sporty a jejich soutěže jsou ty, kde soutěží družstva (týmy, kolektivy) tak, že výsledek týmu je součtem individuálních výsledků (kuželky, tenis, badminton, stolní tenis, atd. ).

Podpora týmovým sportům není, i když naplní další podmínky Programu podpory. Tím jsou vyloučeny, diskriminovány a naopak např. fotbalisté získávají nemalou podporu,  jejich prostory zabírají ve městě 2 ha pozemků, přičemž jejich sport hloupne děti, jak se vyjádřil spoluautor petice proti hlavičkám ve fotbale, neurochirurg, profesor Vladimír Beneš, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty a ÚVN v Praze. Následky hlaviček se mohou projevit až za mnoho let, je to ale stejná demence jako u Alzheimerovy choroby.

Můžeme stávající systém podpory nazvat i tak, že podporuje hloupnutí dětí. Tento a další nešvary čeká na nápravu v zájmu spravedlivého systému podpory sportu.