Před 4 lety jsme upozornili radnici na žalostný stav zcela zapomenuté proluky, vzniklé vybouráním několika domů (první snímek). Demolice celého bloku byla v přelomovém 89/90 a vzdorem jindřichohradeckých patriotů zastavena, zachráněné domy postupně opravovány. Proluka však zůstala.

Předložili jsme návrh řešení jako inspiraci k vyhlášení soutěže o ideový návrh jejího využití. Soutěže, to je jako kopřivka, zvláště když má radnice v oblibě ankety.

Později byly v místě staré stromy a křoví postupně vykáceny a zřejmě v soutěži radních vzájemně mezi sebou nám zde vzniká parkoviště s perfektní vyhlídkou na staré město a zámek. Nebudou mít ta auta nádhernou vyhlídku?

Závěr: …a tak vznikají parkoviště.

Další parkoviště by mohla Rada vytvořit vybouráním i jiného bloku domů, např. svého úřadu a vzniklou proluku stavebně propojit s patrovým parkovištěm za svoji budovou a přihodit ještě jedno patro.

torza původních domů: