V roce 2010 jsme upozorňovali na absenci dlouhodobé strategie rozvoje sportu. Ve volbách  2014 na potřebu Zpracování strategického plánu rozvoje sportu, …a nic.

Zastupitelstvo 30.5.2018: v průběhu schvalování záměru koupě majetku TJ Slovana a Sokol, se k poznámce o potřebě úpravy financování sportu starosta vyjádřil slovy ve smyslu:  „že je rád, že město nemá zpracován koncept rozvoje sportu, ale že to má nyní nařízeno, že tedy má nějaké šablony, ví tedy jak jej má zpracovat“.

Druhý den (31.5.)  oslovil odb. školství zřejmě všechny spolky v JH s žádostí o uvedení třech priorit zásadních pro rozvoj a činnost Vašeho sportovního klubu v období následujících pěti let tj. 2018 – 2022 a třech nejpalčivějších problémů, které v současnosti nejvíce komplikují rozvoj Vaší sportovní organizace,a rovněž rozvoj sportu jako celku ve městě.

Přitom novela zákona o podpoře sportu (2015) ukládá všem obcím zpracovat plán rozvoje sportu, vypracovat odborné analýzy a plánů, do 1. července 2018.

Deník na titulní straně dne 20.7. uvádí s titulkem „Hradec má plán rozvoje sportu“, který navrhuje řešení místních sportovišť mezi lety 2018 a 2028, schváleno Radou 18.7.2018. Město si žádá podněty na období do r. 2022, ale rada schválí Koncepci do r. 2028, bez konzultace se spolky, bez konzultace s veřejností!

A tak po 8 letech apelu na zpracování koncepce rozvoje sportu to Rada zvládla za 6 týdnů. Žádný z oslovených sportovních klubů ten zásadní rozvojový dokument neobdržel ani ke konzultaci, přičemž v komentáři Deníku se píše: „byl zpracován ve spolupráci s kluby“, ale starosta říká: „pustili jsme se do toho  pořádně, abychom měli materiál, který bude možné využívat“.

Pustili se do toho pořádně, před 6 týdny byli rádi, že nic nemají, zákon jim dával lhůtu 3 let k serioznímu zpracování a oni se do toho poustili pořádně a zmákli to za pouhých 6 týdnů, kabrňáci. A nikdo to neviděl, nikdo to nečetl, ….ale máme to.