06.08.2018 19:45

Centrum je centrum, protože se zde vše koncentruje. Úřady, služby jsou v centru města, památky jsou přirozeně v centru měst.

Před 90 lety napočítal jeden místní občan v Rybniční ul. průjezd 1883 vozidel/den. Z toho 211 osobních aut, 71 nákladních, 49 motorek a 1148 kol. 60% kol!

Před čtyřmi lety hřímal mst. Komínek: „musíme dostat cyklisty na náměstí“. Teprve po čtyřech letech bylo na náměstí dodáno několik kolostavů a tak četnější jsou kola na střechách aut.

Dřívější koně nahradila auta a těch je v centru stále více. Kdyby tu bylo 80 koní, bylo by náměstí poloprázdné. Ale auta?

  • Kde parkovat? Pod náměstím? Utopie.
  • Parkování ve starém pivovaru? Bláznivý nápad.
  • Parkování pod poliklinikou je promarněnou příležitostí, nicméně to můžeme vnímat jako provizorium a zbytečně vyhozené peníze z městské kasy. Na čí odpovědnost? Soutěž by určitě přinesla jiné podněty a náměty ke komplexnímu řešení této 30 let staré proluky.

Řešením chytrých měst je PARKOVACÍ DŮM a inteligentní navigační systém na jednotlivá parkoviště hlásící počet volných míst. Aplikace v mobilu, na ty jsme si zvykli. Pouze město musí pamatovat i na iOS systém a ne žít jenom s androidem.

Pokud město nalezne záměr pro  pivovar, potom jakýkoli jeho provoz přinese další nárůst dopravy a zatížení centra. Docházková vzdálenost 400 m z parkoviště je ideální, nezbývá než vybudovat parkovací dům.

Investice předpokládaných 120 mil. má návratnost do 20 let. Příjem z parkování je do obecní kasy za posledních 10 let cca 55-60 mil. Kč. Snadné počty.

Parkovací dům se zakládacím systémem by měl mít prioritu. To považujeme za chytré řešení. Jitřenka je parkoviště cca 5000 m2, z toho lze vyčlenit cca 2 tis. pro potřebu parkovacího domu, je to pozemek ve vlastnictví města, účelově určený k parkování a hlavně v docházkové vzdálenosti 350 m na obě náměstí.  Poté je možné odlehčit náměstí, ovšem to je již o jiné studii.

Rezervou je další patro parkovacího domu za Komerční bankou a také přehodnocení investičního záměru pod poliklinikou.

Není to chytré řešení?